Python

Python Liste Fonksiyonları (Örnek: Adı sayilar, elemanları sırasıyla 35, 26, 81, 64 olan bir liste oluş… )

Python Listelerde aşağıdaki fonksiyonlar kullanılmaktadır.

 • append() Listenin sonuna bir öğe ekler
 • clear() Listedeki tüm öğeleri kaldırır
 • copy() Listenin bir kopyasını verir
 • count() Belirtilen değere sahip elemanların sayısını verir
 • extend() Bir listenin (veya yinelenebilir) öğelerini mevcut listenin sonuna ekle
 • index() Belirtilen değere sahip ilk elemanın dizinini verir
 • insert() Belirtilen konuma bir eleman ekler
 • pop() Öğeyi belirtilen konumdan kaldırır
 • remove() Belirtilen değere sahip ilk öğeyi kaldırır
 • reverse() Listenin sırasını tersine çevirir
 • sort() Listeyi sıralar

Soru:  Yukarıdaki fonksiyonu kullanarak adı sayilar, elemanları sırasıyla 35, 26, 81, 64 olan bir liste oluşturarak aşağıdaki işlemleri yapınız.

Ayrıca bakınız: Python Listeler ve Demetler

Yapılacaklar:

 • Listeyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
 • Listeyi tersten yazdırınız.
 • Listede kaç tane 26 elemanı olduğunu bulunuz.
 • Listedeki 81 sayısını siliniz.
 • Listenin tüm elemanlarını siliniz.
 • 64 elemanının indeksini bulunuz.
 • Listeyi ondalikli_sayilar isimli, elemanları 1.4, 6.8 olan liste ile birleştiriniz.

Örnek :Listeyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Çıktı:

Örnek :Listeyi tersten yazdırınız.

Çıktı:

Örnek :Listede kaç tane 26 elemanı olduğunu bulunuz.

Çıktı:

Örnek :Listedeki 81 sayısını siliniz.

Çıktı:

Örnek :Listenin tüm elemanlarını siliniz.

Çıktı:

Örnek :64 elemanının indeksini bulunuz.

Çıktı:

Örnek :Listeyi ondalikli_sayilar isimli, elemanları 1.4, 6.8 olan liste ile birleştiriniz.

Çıktı:

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın