Tasarım Kodlama

Python Listeye Eleman Ekleme

Python, listeye  öğe eklemek veya eleman eklemek için yerleşik yöntemler mevcuttur.Bu yöntemlerle bir listeye bir eleman yada başka bir listeyi de ekleyebiliriz. Bu yöntemler aşağıda verilmiştir.

  • append(eleman) – Değeri listenin sonuna ekler.
  • insert(index, eleman) – Belirtilen dizin konumuna değeri ekler.
  • extends(iterable) – Yinelenebilir nesneyi ekleyerek listeyi genişletir.

Bu yöntemleri aşağıdaki örnekle inceleyelim.

append(elmt)

Bu fonksiyon, öğeyi listenin sonuna eklemek için kullanılır. Örnek aşağıda verilmiştir.

Çıktı:

 

insert(index, elmt)

insert() fonksiyonu, elemanları verilen bir dizin konumuna ekler. Belirli bir konuma eleman eklemek istediğimizde faydalıdır. Örnek aşağıda verilmiştir.

Çıktı:

 

Yine başka bir örnekte istenilen konuma istenilen değeri eklemeye bakalım.

Çıktı:

 

extend(iterable)

extends() işlevi, yinelenebilir öğeleri listeye eklemek için kullanılır. Yinelenebilir nesneyi bir argüman olarak kabul eder. Aşağıda yinelenebilir öğe ekleme örneği verilmiştir.

Çıktı:

 

 

 

Yorum yap