Python

Python List Kullanımı

Python list (Python listesi), köşeli parantezler arasında virgülle ayrılmış değerler (öğeler) listesi olarak yazılabilen, Python’da bulunan çok yönlü bir veri tipidir. List ile ilgili önemli bir şey, listedeki öğelerin aynı türden olması gerekmemesidir.

Python programlama dilinde dört toplama veri türü vardır:

  • List , sıralama ve değiştirilebilir koleksiyon. Yinelenen üyelere izin verir.
  • Tuple, sipariş edilen ve değiştirilemeyen bir koleksiyondur. Yinelenen üyelere izin verir.
  • Set, sıralanmamış ve dizine eklenmemiş koleksiyondur – yinelenen üye yoktur.
  • Dictionary, sırasız, değiştirilebilir ve dizine eklenen koleksiyondur. Yinelenen üye yok.

Bu örnekte, Python list hakkında konuşacağız. List, sıralanır ve değiştirilebilir olan bir koleksiyondur. Python’da listeler köşeli parantez ile yazılır.

Çıktı:

String dizinlerine benzer şekilde, liste dizinleri 0’dan başlar ve listeler dilimlenebilir, birleştirilebilir vb.

Python Listelerindeki Değerlere Erişin

Liste öğelerine dizin numarasına bakarak erişirsiniz. Aşağıdaki koda bakın.

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte, liste öğelerine indekslerini kullanarak eriştik.

Listelerdeki değerlere erişmek istiyorsak, bu dizinde kullanılabilir değer elde etmek için dizin veya dizinlerle birlikte dilimlemek için köşeli parantez kullanın.

Çıktı:

Python list güncelleyin

Belirli bir öğenin değerini değiştirmek istiyorsak, dizin numarasına başvurmalıyız. Aşağıdaki koda bakın.

Çıktı:

Python list üzerinde dönün

Çıktı:

Python liste içinde öğenin var olup olmadığını kontrol edin

Öğenin listenin içinde olup olmadığını kontrol edip edemediğimizi kontrol edebiliriz. Aşağıdaki koda bakın.

Çıktı:

Python Liste Uzunluğu Öğrenin

Len () işlevini kullanarak Python List uzunluğunu kontrol edebiliriz. Bir listenin kaç öğeye sahip olduğunu belirlemek istiyorsak, len() yöntemini kullanın.

Çıktı:

Bu Python Dersimizde  List konusunu inceledik. Set, Tuple ve Dictionary koleksiyonları ile eğitime devam edebilirsiniz.

8 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın