Python

Python Tuple(Demet) Kullanımı

Tuple Nedir?

Tuple, bir değişkende depolanan öğeler topluluğudur. Bu öğeler sıralı ve değiştirilemez. Tuples yuvarlak parantez ile temsil edilir. Tuple ve List, Python’da bir nokta dışında aynıdır. Oluşturduktan sonra listedeki öğeleri yapabiliriz, ancak bir Tuple’da yapamayız. Bir demet oluşturma örneği aşağıda verilmiştir.

Tuple ile List Arasındaki Farklılıklar

Tuple daha önceki dersimizde gördüğümüz list yapısına benzemektedir. Ancak bazı farlılıkları vardır. Bu farklar;

  • tuple yapısına öğe eklenemez; list yapısındaki append() metodu yoktur.
  • tuple yapısında öğe atılamaz; list yapısındaki remove() ve pop() metotları yoktur.
  • tuple içinde bir öğe aranamaz ; list yapısındaki index() metodu yoktur.
  • Döngüler tuple’da list yapısına göre daha hızlıdır.
  • Değişmeyecek veriler için tuple yapısı list yapısına göre daha uygun seçimdir.
  • Değişmezliği nedeniyle tuple, dictionary yapısı için anahtar kelimeler olarak kullanılabilir.
  • Tuple string dönüşümü için kullanabilir.
  • Tuple yapısından list yapısına ve list yapısından tuple yapısına rahatlıkla dönüşüm yapılabilir.

Bu yazıda Python Tuple kullanımı ile ilgili bilgiler bulacaksınız.

Python Tuple Oluşturma

Python Tuple Öğelerine Erişim

Python Tuple öğelerine index numarası kullanarak erişim mümkündür.

Örnek:

Python Tuple Elemanlarını Değiştirme

Bir tuple oluşturulduktan sonra, değerlerini değiştiremezsiniz. Tuple değiştirilemez.

Örnek:

Döngü ile Tuple Elemanlarına Erişim

Python’ da For Döngüsü kullanarak Tuple elemanlarına erişim sağlamak mümkündür.

Örnek:

Python Tuple İçinde Değer Arama

Belirtilen bir öğenin Tuple koleksiyonunda olup olmadığını kontrol etmek için “in” anahtar kelimesi kullanılabilir.

Örnek:

Python Tuple Eleman Sayısı Öğrenme

Tuple içinde bulunan öğe sayısını bulmak için len() metodu kullanabilirsiniz.

Python Tuple İçine Eleman Ekleme

Bir Tuple oluşturulduktan sonra, ona öğe ekleyemezsiniz. Tuple değişmez.

Python Tuple Elaman Silme

Tuple içinden eleman silemezsiniz. Tuples değiştirilemez, bu nedenle ondan öğe kaldıramazsınız, ancak tuple tamamen silebilirsiniz.

del anahtar sözcüğü kullanarak tuple tamamen silinebilir.

 

tuple() Yapıcı Metodu Kullanımı

Bir Tuple oluşturmak için tuple() yapıcı metodunu kullanmakta mümkündür.

Örnek:

Tuple Metotları

count() Metodu:

Belirtilen bir değerin tuple içinde kaç adet olduğu bilgisini verir.

Örnek:

Çıktı: “2” olacaktır.

index() Metodu:

Belirtilen bir değerin ilk olarak hangi indexte bulunduğu bilgisini döndürür. İlk index numarasının “0” dan başladığını belirtelim.

Eğer değer tuple içinde bulunmazsa

Çıktı: “1” olacaktır.

Etiketler

3 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın