Tasarım Kodlama

Python Break ve Continue Kullanımı

Python Break Bildirimi

Break ifadesi ile while koşulu geçerli olsa bile döngüyü durdurabiliriz.

Örnek: Aşağıdaki örnekte i değişkeninin değeri 3 olduğunda döngüden çıkılacaktır. Program çıktısı 1 ve 2 olacaktır.

Python Continue Bildirimi

Continue İfadesi ile mevcut yinelemeyi durdurabilir ve sonraki adımla devam edebiliriz.

Örnek: Aşağıdaki örnekte i değeri 10 dan küçük olduğu sürece döngünün devam edeceği ve ekranda i değerinin yazdırılmak istendiği görülüyor. Ancak i değeri 3 olduğunda continue ifadesi ile döngünün sonraki adımla devam etmesi sağlanıyor. Bu durumda ekranda 3 yazdırılmayacaktır.

 

1 yorum