DartLang

Dart Fonksiyon Kullanımı

Dart, genellikle web ve mobil uygulama geliştirmek için kullanılan, açık kaynaklı ve modern bir programlama dilidir. Dart’ın güçlü yanlarından biri, fonksiyonlar aracılığıyla modüler ve yeniden kullanılabilir kod yazmaya olanak tanımasıdır. Bu makalede, Dart programlama dilinde fonksiyon kullanımına dair temel bilgileri inceleyeceğiz.

Fonksiyon Nedir?

Fonksiyonlar, bir veya birden fazla işlemi gerçekleştiren, adlandırılmış ve parametre alabilen kod bloklarıdır. Dart’ta fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılır ve kodunuzu daha düzenli ve okunabilir hale getirmenin yanı sıra, tekrar kullanılabilirliği artırır.

Dart Programlarının Temel Yapısı

Dart programları genellikle main adlı özel bir fonksiyon ile başlar. main fonksiyonu, Dart programının yürütme işlemine başlamak için başlangıç noktasını temsil eder. İşte basit bir Dart programının temel yapısı:

Yukarıdaki örnekte main fonksiyonu, programın başlangıcını belirtir ve “Merhaba, Dart!” mesajını ekrana yazdırır. Dart programlarının bu temel yapıya sahip olması, kodun düzenli ve anlaşılır olmasına katkı sağlar.

Temel Fonksiyon Tanımı

Dart’ta fonksiyonlar, functionName şeklinde adlandırılır ve parametre alabilir veya almayabilir. İşte temel bir fonksiyon tanımının örneği:

Bu örnek, “merhabaDunya” adlı bir fonksiyonu tanımlar ve bu fonksiyon çağrıldığında “Merhaba, Dünya!” mesajını ekrana yazdırır. void ifadesi, fonksiyonun bir değer döndürmediğini belirtir.

Parametreli Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, ihtiyaç duydukları değerleri parametre olarak alabilirler. Örneğin, bir sayının karesini alan bir fonksiyon şu şekilde tanımlanabilir:

Bu fonksiyon, bir tamsayı parametresi alır (sayi) ve bu sayının karesini döndürür. Fonksiyonları parametrelerle kullanmak, genişletilebilir ve esnek kod yazmanıza yardımcı olabilir.

Basit bir şekilde fonksiyon ve parametrelerini nasıl tanımlayacağımızı gösterdik. Şimdi daha detaylı olarak nasıl tanımlama nasıl yaparız bunu inceleyeceğiz.

Parametreli Fonksiyon Tanımı

Bir fonksiyon, belirli değerleri alarak çalışabilir. Parametreli bir fonksiyon tanımı şu şekildedir:

Bu örnekte, selam fonksiyonu, biri String diğeri int türünde iki parametre alır. Fonksiyon içinde bu parametreleri kullanarak bir selam mesajı oluşturulur.

Parametrelerde Veri Tipi Belirtme

Dart’ta parametrelere veri tipi belirtmek istiyorsanız, şu şekilde yapabilirsiniz:

Bu, ad parametresinin String ve yas parametresinin int türünde olduğunu belirtir.

İsimli Parametreler

Dart dilinde fonksiyonlara isimli parametreler ekleyerek, fonksiyon çağrılarını daha esnek ve okunabilir hale getirebilirsiniz. İsimli parametreler, fonksiyon çağrısı sırasında parametre isimleri ile birlikte değerlerinizi belirlemenizi sağlar. İşte bir örnek:

Bu örneklerde görüldüğü gibi, isimli parametreler kullanıcıya hangi parametrenin hangi değeri aldığını açıkça gösterir ve fonksiyon çağrısını anlamayı kolaylaştırır.

Yukarıdaki örnekte, selam fonksiyonu iki isimli parametre alır: ad ve yas.

  • {String? ad}: Bu isimli parametre, ad ismiyle fonksiyon çağrısı sırasında belirtilen değeri alır. String? türü, bu parametrenin bir String veya null değeri alabileceğini belirtir. Bu sayede ad parametresi opsiyonel hale gelir.
  • int yas = 20: Bu isimli parametre ise yas ismiyle çağrılan değeri alır. Ancak, eğer çağrı sırasında bu parametre belirtilmezse, varsayılan olarak 20 değerini alır.

Bu isimli parametreler sayesinde fonksiyon çağrıları daha açıklayıcı hale gelir ve kullanıcılar istedikleri parametrelere odaklanabilirler.

Zorunlu Parametreler

Zorunlu parametreler, fonksiyonun çağrıldığında bir değer almak zorunda olan parametrelerdir. Yukarıdaki örnekte, yas parametresi required anahtar kelimesi ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu, selam fonksiyonunu çağıran herkesin bir yaş değeri belirtmesi gerektiği anlamına gelir.

Dolayısıyla, yukarıdaki örneklerde selam(ad: "Hayri", yas: 25); gibi bir fonksiyon çağrısında yas parametresinin belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde, hata alırsınız.

Bu kullanım, fonksiyonunun belirli bir durumda belirli bir parametreyi zorunlu kılmanız gerektiğinde oldukça yararlıdır.

Arrow Fonksiyonlar

Arrow fonksiyonları, kısa ve okunabilir fonksiyon tanımlamak için kullanılır. Özellikle tek bir ifade döndüren fonksiyonları tanımlamak için uygundur. Arrow fonksiyonları şu şekilde tanımlanır:

Yukarıdaki örnekte, topla adlı bir arrow fonksiyonu tanımlanmıştır. Arrow fonksiyonları içinde sadece bir ifade bulunabilir ve bu ifade otomatik olarak fonksiyonun dönüş değeri olur.

Arrow fonksiyonları, kodunuzu daha kısa ve anlaşılır hale getirmenize yardımcı olabilir, özellikle küçük ve hızlı fonksiyonlar tanımlarken kullanışlıdır.

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın