Tasarım Kodlama

Python pass İfadesi

Bu yazıda, pass deyimi hakkında bilgi edineceksiniz. İşlevlerin, döngülerin vb. gelecekte uygulanması için bir yer tutucu olarak kullanılır.

Python’da pass deyimi nedir?

Python programlamasında pass ifadesi null değer atama için kullanılır. Python’daki bir açıklama ve geçiş ifadesi arasındaki fark, yorumlayıcı bir yorumu tamamen yok sayırken, geçişin göz ardı edilmemesidir.

Ancak, geçiş yürütüldüğünde hiçbir şey olmuyor. Hiçbir işlem yapılmaz.

Yazımı:

Genellikle yer tutucu olarak kullanırız.

Varsayalım ki henüz uygulanmayan bir döngü veya fonksiyonumuz var, ancak gelecekte uygulamak istiyoruz. Boş bir vücudu olamaz. Tercüman şikayet ederdi. Bu yüzden, pass ifadesini hiçbir şey yapmayan bir gövde oluşturmak için kullanırız.

Pass deyimi gelecekteki kodlar için yer tutucu olarak kullanılır.

Pass deyimi yürütüldüğünde hiçbir şey olmaz, ancak boş koda izin verilmediğinde hata almaktan kaçınırsınız.

Boş kodlara döngülerde, işlev tanımlarında, sınıf tanımlarında veya if ifadelerinde izin verilmez.

1 yorum