Java

Java Dizi Kullanımı

Diziler bir çok programlama dilinin temel kavramlarından bir tanesi de dizilerdir. Java dilinde de diziler önemli bir yere sahiptir. Bu yazıda Java’da dizi kullanımı detaylı bilgi sahibi olacaksınız.

Java Dizi Nedir?

Java Dizi, tek bir türden sabit sayıda değeri tutan bir kapsayıcı nesnedir. Bir dizinin uzunluğu, dizi oluşturulduğunda belirlenir. Oluşturulduktan sonra uzunluğu sabittir.

Java Dizilerde Önemli Noktalar

 • Java’da tüm diziler dinamik olarak tahsis edilir. (Aşağıda açıklanmıştır)
 • Diziler ardışık bellek konumlarında saklanır.
 • Diziler Java’da nesneler olduğundan, uzunluklarını nesne özelliği uzunluğu kullanarak bulabiliriz. Bu, sizeof kullanarak uzunluğu bulduğumuz C/C++’dan farklıdır.
 • Bir Java dizi değişkeni, veri türünden sonra [] ile diğer değişkenler gibi bildirilebilir.
 • Dizideki değişkenler sıralanmıştır ve her birinin 0’dan başlayan bir dizini(index) vardır.
 • Java dizisi ayrıca statik alan, yerel değişken veya metot parametresi olarak da kullanılabilir.
 • Bir dizinin boyutu, long değil, int veya short değerle belirtilmelidir.
 • Bir dizi türünün doğrudan üst sınıfı Object‘tir.
 • Her dizi türü, Cloneable ve Java.io.Serializable arabirimlerini uygular.
 • Dizilerin bu şekilde depolanması, bir dizinin [Rastgele Erişimi Destekle] öğelerine rastgele erişmemize yardımcı olur.
 • Dizinin boyutu değiştirilemez (bir kez başlatıldıktan sonra). Ancak, başka bir diziye işaret etmek için bir dizi başvurusu yapılabilir.

İlginizi çekebilir: Java Dizi Örnekleri

Tek boyutlu dizi bildiriminin genel biçimi şöyledir:

Bir dizi bildiriminin iki bileşeni vardır: tip ve değiken adı. Tip, dizinin eleman türünü bildirir. Öğe türü, diziyi oluşturan her öğenin veri türünü belirler. Bir int dizisi gibi, char, float, double, vb. gibi başka ilkel veri türleri veya kullanıcı tanımlı veri türleri (bir sınıfın nesneleri) dizisini de oluşturabiliriz. Böylece, dizinin eleman tipi, dizinin ne tür veri tutacağını belirler.

Tam sayı türünde dizi tanımlama

String türünde dizi tanımlama

Java’da Dizi Örnekleme

Bir dizi bildirildiğinde, yalnızca bir dizinin referansı oluşturulur. Dizi oluşturmak veya diziye bellek vermek için şöyle bir dizi oluşturmalısınız. Tek boyutlu diziler için geçerli olan genel biçimi şu şekilde görünür.

Not :

new tarafından atanan dizideki öğeler otomatik olarak sıfıra (sayısal türler için), false (boolean için) veya null (referans türleri için) olarak başlatılacaktır.

Bir dizi elde etmek iki adımlı bir işlemdir. İlk olarak, istenen dizi tipinde bir değişken tanımlamanız gerekir. İkinci olarak, diziyi tutacak belleği yeni kullanarak ayırmanız ve dizi değişkenine atamanız gerekir. Böylece, Java’da tüm diziler dinamik olarak tahsis edilir.

Dizi Sabiti

Dizinin boyutunun ve dizinin değişkenlerinin zaten bilindiği bir durumda, dizi değişmezleri kullanılabilir.

Java Dizi Öğelerine Erişme (for döngüsü ile)

Dizideki her öğeye kendi dizini aracılığıyla erişilir. İndeks 0 ile başlar ve (toplam dizi boyutu)-1 ile biter. Dizinin tüm öğelerine Java for Loop kullanılarak erişilebilir.

Dizi Öğelerini Değiştirme

Dizideki her bir öğeye index numaralarını kullanarak erişip değişiklik yapabiliriz. Dizinin ilk index değeri 0, son index değeri ise dizi uzunluğu -1 olarak belirlenir.

Nesne Dizileri

Aşağıdaki şekilde ilkel tip veri öğeleri ile bir nesne dizisi oluşturulur.

Çıktı:

Daha fazla dizi örneği için Java Dizi Örnekleri yazısını inceleyebilirsiniz.

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın