Tasarım Kodlama

Java Test Soruları

Bu çevrimiçi Java sınavı, java kavramlarınızı temizlemenize ve ayrıca java bilginizi kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca bakınız: Java Örnek Sınav Soruları

Soru 1 Java’da bir dizi bildirmek için hangisi kullanılır?

A- {}
B- []
C- ()

Soru 2 Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

A- [1, 1, 2, 3]
B- [1, 2, 2 3[
C- [1, 1, 3, 2]
D- [1, 2, 3]

Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi tip günveliğini garanti eder?

A- Generics
B- Abstract classes
C- Interfaces
D -Collection

www.tasarimkodlama.com

Soru 4 Java’da dizilerin index numarası kaçtan başlar?

A- 0
B- 1

Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi ile metot tanımlarsın?

A- metotAdi()
B- metotAdi[]
C- metotAdi{}
D- (metodAdi)

Soru 6 Hangi anahtar kelime ile sınıf oluşturulur?

A- Class
B- ClassName
C- class()
D- class

Soru 7 Aşağıdakilerden hangisinde HashSet dahili olarak kullanılır?

A- Set
B- HashMap
C- List
D- Collection

www.tasarimkodlama.com

Soru 8 Hangisinden ornek nesnesi Ornek sınıfından türetilmiştir?

A- new ornek = Ornek();
B- class ornek = Ornek();
C- Ornek ornek = new Ornek();
D- class ornek = new Ornek();

Soru 9 Koleksiyon çerçevesinden en çok kullanılan interface hangisidir?

A- List
B- Map
C- Set

Soru 10 ArrayList aşağıdakileri uygular?

A- List
B- RandomAccess
C- Cloneable
D- Hepsi

Soru 11 nextIndex() ve previousIndex() hangi arayüzün metotlarıdır?

A- IndexIterator
B- Iterator
C- ListIterator
D- NextPreviousIterator

Soru 12 Vector aşağıdakilerden hangisinin genişletmesidir?

A- ArrayList
B- LinkedList
C- AbstractList
D- None

Soru 13 LinkedList hangisini uygular?

A- Deque
B- List
C- Hiçbiri
D- Her ikisi

www.tasarimkodlama.com

Soru 14 Java’dan beşten itibaren, aşağıdakilerden hangisi Hashtable’ın yerini alması öneriliyor?

A- ConcurrentHashMap
B- HashMap
C- ConcurrentHashtable
D- Hiçbiri

Soru 15 Hangi operatör çarpma için kullanılır?

A- *
B- x
C- #
D- %

Soru 16 Java API kitaplığından bir paketi içe aktarmak için hangi anahtar sözcük kullanılır?

A- getLib
B- package
C- import
D- include

Soru 17 Kodun ekran çıktısı nedir?

A- Runtime exception
B- [1]
C- [null, 1]
D- {a=ferrari}

Soru 18 Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

A- a ardından ConcurrentModificationException
B- a b c
C- a b
D- a c

Soru 19 Javada if ifadesi nasıl başlar?

A- if{a>b}
B- if(a>b)
C- if a>b
D- if a>b :

Soru 20 Hangisi koleksiyondan öğelerin kaldırılmasına hangisi izin verir?

A- Enumeration
B- Iterator
C- Hiçbiri
D- Her ikisi

Yorum yap