Tasarım Kodlama

Java Calender Sınıf Örneği

Java’daki Calender sınıfı, belirli bir an ile MONTH, YEAR, HOUR gibi bir dizi takvim alanı arasında tarihi dönüştürmek için metotlar sağlayan soyut bir sınıftır. Object sınıfını miras alır ve Comparable, Serializable, Cloneable arayüzleri uygular.

Soyut bir sınıf olduğu için, bir örnek oluşturmak için bir yapıcı kullanamayız. Bunun yerine, bir alt sınıfı somutlaştırmak ve uygulamak için Calendar.getInstance() statik metodunu kullanmamız gerekecek.

  • Calendar.getInstance(): varsayılan yerel ayara sahip varsayılan saat dilimindeki geçerli saate göre bir Calender örneği döndürür.
  • Calendar.getInstance(TimeZone zone)
  • Calendar.getInstance (Locale aLocale)
  • Calendar.getInstance(TimeZone zone, Locale aLocale)

Örnek 1: getInstance() metodu örneği:

Çıktı:

Önemli Metodlar ve Kullanımları

MetodTanımı
abstract void add(int field, int amount)Takvimin kurallarına göre, belirtilen takvim alanına belirtilen süreyi eklemek veya çıkarmak için kullanılır.
int get(int field)Verilen takvim alanının değerini döndürmek için kullanılır.
abstract int getMaximum(int field)Bu Takvim örneğinin verilen takvim alanı için maksimum değeri döndürmek için kullanılır.
abstract int getMinimum(int field)Bu Takvim örneğinin verilen takvim alanı için minimum değeri döndürmek için kullanılır.
Date getTime()Bu Takvimin zaman değerini temsil eden bir Date nesnesi döndürmek için kullanılır.

Örnek 2: get() metodunu gösteren için Java programı:

Çıktı:

Örnek 3: getMaximum() metodunu gösteren Java programı:

Çıktı:

Örnek 4: getMinimum() yöntemini gösteren Java programı:

Çıktı:

Örnek 5: add() yöntemini gösteren Java programı:

Çıktı:

Yorum yap