Tasarım Kodlama

Java’daki İki Tarih Arasındaki Farkı Bulma

Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi dize biçiminde iki tarih verildiğinde, Java’da iki tarih arasındaki farkı bulan program kodunu yazacağız.

Bazen bir android uygulamada bazen ise yazdığınız java uygulamasında iki tarih arasındaki farkı bulmak isteyebilirsiniz. Uygulama ile iki tarih arasındaki gün farklını, iki saat arasındaki farkı yada saat, dakika gibi daha küçük zaman dilimleri gibi farklı rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki kodu Andorid Studio, Eclipse, Netbeans gibi uygulamalarda çalıştırıp test edebilirsiniz.

Yöntem 1: İki gün arasındaki farkı bulmak için Java’da Dönem sınıfını kullanın. Period.between() yöntemi yıl, ay ve gün olarak iki tarih arasındaki farkı hesaplamak için kullanılır.

Yukarıdaki yaklaşımın uygulanması aşağıda verilmiştir:

Çıktı:

Yöntem 2: İki tarih arasındaki farkı bulmak için SimpleDateFormat ve Date sınıfını kullanacağız. Adımlar aşağıdadır:

  • SimpleDateFormat sınıfının bir nesnesini oluşturun ve dize biçimini tarih nesnesine dönüştürür.
  • Tarihi üretmek için bir dizeden hem start_date hem de end_date ayrıştırılır; bu, simpleDateFormat sınıfının parse() yöntemi kullanılarak yapılabilir.
  • Java’da getTime() yöntemini d2.getTime() – d1.getTime() olarak kullanarak milisaniye cinsinden iki tarih arasındaki zaman farkını bulun.
  • İki tarih arasındaki farkı bulmak için tarih-saat matematik formülünü kullanın. Belirtilen iki tarih arasındaki yılları, günleri, saatleri, dakikaları ve saniyeleri döndürür.
  • Nihai sonucu yazdırın.

Yukarıdaki yaklaşımın uygulanması aşağıda verilmiştir:

Çıktı:

Yöntem 3: Java yerleşik sınıfı TimeUnit kullanarak iki tarih arasındaki farkı daha iyi bir şekilde bulabiliriz.

Yukarıdaki yaklaşımın uygulanması aşağıda verilmiştir:

Çıktı:

Kaynak:

https://www.geeksforgeeks.org/find-the-duration-of-difference-between-two-dates-in-java/

https://www.w3schools.com/java/java_date.asp

Yorum yap