Tasarım Kodlama

Java Tarih Karşılaştırma

Date sınıfı, milisaniye hassasiyetiyle belirli bir anı temsil eder. Java.util paketinin Date sınıfı, Serileştirilebilir, Klonlanabilir ve Karşılaştırılabilir arabirimi uygular. Java ile tarih ve saatle başa çıkmak için kurucular ve yöntemler sağlar.

Aşağıda, java’daki tarihleri karşılaştırmak için metotlar verilmiştir.

Date.compareTo() Kullanımı:

 • SimpleDateFormat sınıfı için onu yyyy-aa-gg biçimiyle başlatan bir nesne oluşturun.
 • Yukarıdaki nesneleri kullanarak tarih değişkenlerini başlatın.
 • Tarih karşılaştırmaları için tarih sınıfının CompareTo() işlevini kullanın
 • Sonucu yazdırın.

Date.before (), Date.after () ve Date.equals () Kullanımı

Bu yöntem ilkinden daha basittir.

 • SimpleDateFormat sınıfı için onu yyyy-aa-gg biçimiyle başlatan bir nesne oluşturun.
 • Yukarıdaki nesneleri kullanarak tarih değişkenlerini başlatın.
 • Tarih karşılaştırmaları için tarih sınıfının after() ve before() işlevlerini kullanın
 • Sonucu yazdırın.

Çıktı:

Calender.before(), Calender.after() ve Calender.equals() kullanımı

 • SimpleDateFormat sınıfı için onu yyyy-aa-gg biçimiyle başlatan bir nesne oluşturun.
 • Yukarıdaki nesneleri kullanarak tarih değişkenlerini başlatın.
 • Getinstance() işlevlerini kullanarak Calendar sınıfı nesnelerini başlatın.
 • Takvim sınıfının setTime() işlevini kullanarak, değerleri takvim nesnelerine atayın.
 • Tarih karşılaştırmaları için Calender sınıfının after() ve before() işlevlerini kullanın
 • Sonucu yazdırın.

Çıktı:

Java 8’i kullanma isBefore(), isAfter(), isEqual() ve CompareTo() Metotları

Java 8’de isBefore(), isAfter(), isEqual() ve CompareTo() LocalDate, LocalTime ve LocalDateTime’ı karşılaştırmak için kullanılır.

 • LocalDate sınıfının nesnelerini oluşturun.
 • Tarihleri karşılaştırmak için tarih sınıfının isAfter (), isBefore () ve isEqual () işlevlerini kullanın.
 • Sonucu yazdırın.

Çıktı:

Yorum yap