Tasarım Kodlama

Java HashSet Kullanımı

Java HashSet sınıfı, depolama için bir karma tablo kullanan bir koleksiyon oluşturmak için kullanılır. AbstractSet class miras alır ve Set interface uygular.

Java HashSet sınıfı ile ilgili önemli noktalar şunlardır:

  • HashSet, öğeleri hashing adı verilen bir mekanizma kullanarak depolar.
  • HashSet yalnızca benzersiz öğeler içerir.
  • HashSet boş değere izin verir.
  • HashSet sınıfı senkronize değil.
  • HashSet, ekleme sırasını korumaz. Burada, elemanlar hashcode’larına göre eklenir.
  • HashSet, arama işlemleri için en iyi yaklaşımdır.
  • HashSet‘in ilk varsayılan kapasitesi 16’dır ve yük faktörü 0,75’tir.

List ve Set arasındaki Fark

Bir List yinelenen öğeler içerebilirken, Set yalnızca benzersiz öğeler içerir.

HashSet sınıfının hiyerarşisi

HashSet sınıfı, Set arabirimini uygulayan AbstractSet sınıfını genişletir. Set arayüzü, hiyerarşik sırada  Collection ve Iterable arayüzleri devralır.

HashSet sınıf bildirimi

Java.util.HashSet sınıfının bildirimini görelim.

Java HashSet sınıf kurucuları

KurucuTanımı
HashSet()Varsayılan bir HashSet oluşturmak için kullanılır.
HashSet(int capacity)Verilen tamsayı değer kapasitesine ayarlanmış hash setinin kapasitesini başlatmak için kullanılır. HashSet’e öğeler eklendikçe kapasite otomatik olarak artar.
HashSet(int capacity, float loadFactor)Verilen tamsayı değer kapasitesine ve belirtilen yük faktörüne ayarlanan hash setinin kapasitesini başlatmak için kullanılır.
HashSet(Collection<? extends E> c)c koleksiyonun elemanlarını kullanarak hash setini başlatmak için kullanılır.

Java HashSet sınıfının Metodları

Java HashSet sınıfının çeşitli metotlar aşağıdaki gibidir.

MetotTanımı
add(E e)Zaten mevcut değilse, belirtilen elemanı bu sete eklemek için kullanılır.
clear()Setten tüm unsurları çıkarmak için kullanılır.
clone()Bu HashSet örneğinin basit bir kopyasını döndürmek için kullanılır: öğelerin kendileri klonlanmaz.
contains(Object o)Bu set, belirtilen öğeyi içeriyorsa, true değerini döndürmek için kullanılır.
isEmpty()Bu set hiç eleman içermiyorsa, true değerini döndürmek için kullanılır.
iterator()Bu kümedeki öğeler üzerinde bir yineleyici döndürmek için kullanılır.
remove(Object o)Varsa belirtilen elemanı bu setten çıkarmak için kullanılır.
size()Setteki elemanların sayısını döndürmek için kullanılır.
spliterator()Setteki elemanlar üzerinde geç bağlanan ve başarısız hızlı Spliterator oluşturmak için kullanılır.

Java HashSet Örnekleri

Örnek 1: HashSet’in basit bir örneğini görelim. Unutmayın, öğeler sırasız bir koleksiyonda yinelenir.

Çıktı:

Örnek 2: Bu örnekte, HashSet’in yinelenen öğelere izin vermediğini görüyoruz.

Çıktı:

Örnek 3: Java HashSet sınıfının clear() yöntemi, bu kümeden tüm öğeleri kaldırmak için kullanılır.

Çıktı:

Örnek 4: Java HashSet sınıfının clone() yöntemi, belirtilen HashSet’in basit bir kopyasını döndürmek için kullanılır.

Çıktı:

Örnek 5: Java HashSet sınıfının contains() yöntemi, bu HashSet’in belirtilen öğeyi içerip içermediğini kontrol etmek için kullanılır. Aksi takdirde eleman bulunursa true, false döndürür.

Çıktı:

Örnek 6: Java HashSet sınıfının isEmpty() yöntemi, HashSet’in bir öğe içerip içermediğini kontrol etmek için kullanılır. Küme öğe içeriyorsa true, aksi takdirde false döndürür.

Çıktı:

Örnek 7: Java HashSet sınıfının iterator() yöntemi, HashSet ile aynı öğelerin bir yineleyicisini döndürmek için kullanılır. HashSet’te mevcut olandan rastgele sırayla öğeleri döndürür.

Çıktı:

Örnek 8: remove(), varsa, belirtilen öğeyi bu kümeden kaldıran Java HashSet sınıfının bir yöntemidir.

Çıktı:

Örnek 9 : Java HashSet sınıfının size() yöntemi, bu HashSet’teki öğelerin sayısını almak için kullanılır.

Çıktı:

Örnek 10: Java HashSet sınıfının spliterator() yöntemi, bu kümedeki öğeler üzerinde geç bağlanan ve başarısız hızlı Spliterator oluşturmak için kullanılır.

Çıktı:

Yorum yap