Tasarım Kodlama

Android RatingBar Kullanımı

RatingBar, uygulama kullanıcısından derecelendirme almak için kullanılır. Kullanıcı, derecelendirme değerini ayarlamak için yıldızlara dokunabilir, sürükleyebilir veya tıklayabilir. Derecelendirme değeri her zaman 1.0, 2.5, 4.5 vb. olabilen bir ondalık sayı döndürür.

Android RatingBar Kullanımı

Android’de RatingBar, bir derecelendirmeyi yıldızlarla gösteren ProgressBar ve SeekBar‘ın bir uzantısıdır. RatingBar, AbsSeekBar sınıfının bir alt sınıfıdır.

Android RatingBar sınıfının getRating() metodu, derecelendirme numarasını döndürür.

id özelliği

id, bir derecelendirme çubuğunu benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan bir özelliktir.

background özelliği

background niteliği, RatingBar‘ın arka planını ayarlamak için kullanılır. Bir derecelendirme çubuğunun arka planında bir renk veya çizilebilirlik ayarlayabiliriz.

numStars özelliği

numStars özelliği, bir derecelendirme çubuğunda görüntülenecek yıldızların (veya derecelendirme öğelerinin) sayısını ayarlamak için kullanılır. Varsayılan olarak bir derecelendirme çubuğu beş yıldız gösterir, ancak bunu numStars niteliğini kullanarak değiştirebiliriz.

numStars, 1,2 vb. gibi bir tam sayıya sahip olmalıdır.

Aşağıda, RatingBar’ın num stars değerini 7 olarak ayarladık.

Android RatingBar Kullanımı

rating özelliği

Rating özelliği, bir derecelendirme çubuğunun varsayılan derecelendirmesini ayarlar. Kayan noktalı bir sayı olmalıdır.

Aşağıda, bir derecelendirme çubuğu için varsayılan derecelendirmeyi 3.5 olarak ayarladık.

Android RatingBar Örnek

Programatik olarak değiştirmek için ondalık sayı kabul eden setRating() metodu kullanılır.

padding özelliği

padding niteliği, padding’i sol, sağ, üst veya alttan ayarlamak için kullanılır.

paddingRight: derecelendirme çubuğunun sağ tarafından dolguyu ayarlayın.
paddingLeft: derecelendirme çubuğunun sol tarafından dolguyu ayarlayın.
paddingTop: derecelendirme çubuğunun üst tarafından dolguyu ayarlayın.
paddingBottom: derecelendirme çubuğunun alt tarafından dolguyu ayarlayın.
padding: derecelendirme çubuğunun her tarafından dolguyu ayarlayın.
Aşağıda, derecelendirme çubuğunun her tarafından 20dp dolguyu ayarlıyoruz.

getRating():

Derecelendirme numarasını bir RatingBar‘dan getRating() yöntemini kullanarak alabilirsiniz.

Bu metod ondalık sayı döndürür. Aşağıda, bir RatingBar‘dan mevcut derecelendirme numarasını alıyoruz.

Android RatingBar Olay Kullanımı

Aşağıdaki örneklerde RatingBar ile bir kaç temel olay kullanımını gösteriyoruz.

setOnRatingBarChangeListener() kullanımı

Rating değiştiğinde istemcileri bilgilendiren bir callback tetiklenir. Bu, kullanıcı tarafından bir dokunma hareketi veya ok tuşu/iztopu ile başlatılan değişikliklerin yanı sıra programlı olarak başlatılan değişiklikleri içerir. Aşağıdaki örnekte Rating değiştiğinde TextView içinde değişen değeri göstermektedir.

XML

Java

Butona Tıklayarak Oylama Yapma

Bir Button, bir TextView ve bir tane de RatingBar nesnesi kullanarak aşağıdaki gibi butona tıkladığımızda rating bar üzerindeki oy değerini TextView nesnesinde göstereceğiz.

XML

Java

Daha fazla Android içeriği için Android Dersleri yazısını inceleyebilirsiniz.

1 yorum