Arduino

Arduino const int nedir

const anahtar sözcüğü sabit anlamına gelir. Değişkenin davranışını değiştiren ve bir değişkeni “salt okunur” yapan bir değişken niteleyicisidir. Bu, değişkenin kendi türündeki herhangi bir değişken gibi kullanılabileceği, ancak değerinin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Bir const değişkenine değer atamaya çalışırsanız derleyici hatası alırsınız.

const anahtar sözcüğüyle tanımlanan sabitler, diğer değişkenleri yöneten değişken kapsamı kurallarına uyar. Bu ve #define kullanmanın tuzakları, const anahtar sözcüğünü sabitleri tanımlamak için üstün bir yöntem yapar ve #define yerine tercih edilir.

Örnek: const int kullanı

Yukarıdaki örnekte 275 değerine sahip SAYI adında bir tane sabit tanımlanmıştır.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın