Belgeler

Veritabanı Organizasyonu Sınav Soruları

Veritabanı normalizasyonu dersi için hazırlanmış uygulama yada yazılı olarak sorulabilecek sınav soruları  ve cevapları.

Veritabanı organizasyonu dersi; meslek liselerinin 11. sınıflarında Web Tasarım Bölümü öğrencilerine 2-4 saat arasında gösterilen veritabanı yönetimi konularını kapsayan, mySQL yada SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinden biri ile uygulamalı olarak anlatılan bir derstir.

 

 

Çağdaş yapı ürünleri firması için yukarıdaki veritabanı şu kritelere uygun olarak hazırlanmaktadır.

  • Tüm tablolardaki id bilgileri birincil anahtar ve otomatik artan sayıdır.
  • Urun tablosunda ürüne ait ad, barkod, miktar ve daha sonra ilişkilendirmek üzere kategori_id ve depo_id bilgileri yer almaktadır.
  • Ürün adı ve miktarı boş geçilemez durumdadır.
  • Barkod bilgisi 32 karakter uzunluğunda sayılardan oluşmaktadır.
  • kategori ve depo tabloları da şekildeki gibi oluşturulmuştur.
  • Kategori tablosundaki ad ve depo tablosundaki unvan bilgileri boş geçilmez olarak yapılmıştır.

 

Not: Cevaplar sorunun altında bırakılan boş bölüme yapılacaktır.

S1)Çağdaş Yapı ürünleri firması için cagdasvt isimli veritabanını oluşturun(10P).

CREATE database cagdasvt;

S2) Urun, depo ve kategori tablolarını yukarıdaki tabloya ve kurallara dikkat ederek oluşturunuz(20P).

     

 

S3) Ürün tablosuna Ürünün fiyatı, tanımı ve giriş tarihi için gerekli alanları ekleyin(10P).

Alter table urun

                add        fiyat double,

               add gtarih date,

               add tanim varchar(150);

 

S4) Ürün tablosundaki miktar alanını kaldırın(10P).

alter table urun

                drop COLUMN miktar;

 

S5) Urun tablosu ile depo ve kategori tabloları arasındaki ilişkiyi oluşturun(10P).

ALTER TABLE urun

                ADD FOREIGN KEY (kategori_id) REFERENCES kategori(id),

               ADD FOREIGN KEY (depo_id) REFERENCES depo(id);

 

S6) Ürün, kategori ve depo tablolarını silin(10P).

drop table urun;

drop table kategori;

drop table depo;

 

S7) cagdasvt veritabanını silin(10P).

Drop database cagdasvt;

 

S8) Veritabanı kısıtlamalarından 5 tanesini yazınız(20P).

 

Veritabanı Organizasyonu Sınav Soruları

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın