Tasarım Kodlama

C++ Alt Satıra Geçme Kodu

Bir programcı olarak, C++’da yeni satır komutları oluşturmak için endl veya \n kullanabilirsiniz. Bu komutlar, çıktıların okunmasını ve anlaşılmasını çok daha net hale getirebilir. Nihai olarak endl veya \n kullanıp kullanmadığınız, işletim sisteminize ve komutun kodunuzdaki yerleşimine bağlıdır. Yeni satırlar kullanmak, akıcı kod yazma yolculuğunuzda size yardımcı olacaktır.

\n ve endl temelde aynı eylemi gerçekleştirse de, iki komut arasında birkaç önemli fark vardır.

Sözdizimi

endl ve \n sözdizimi açısından önemli ölçüde farklıdır.

endl bir işlev olduğundan, bir çıkarma işlecini (<<) izleyen bir cout deyiminde tek başına durmalıdır. Endl’yi tırnak işaretleri içinde kullanmamalısınız, çünkü bu, programın endl’yi bir dize olarak vermesine neden olur.

Öte yandan, \n ya çift tırnak (” “) ya da tek tırnak (‘ ) içinde görünmelidir. Herhangi bir ek biçimlendirme eklemek zorunda kalmadan bir cout ifadesinin ortasına \n yerleştirebilirsiniz. \n’yi tırnak içine almamak derleme hatasına neden olur.

Burada aynı kod bloğunda kullanılan her iki yeni satır komutunu da görüyoruz:

Yorum yap