Tasarım Kodlama

C# Girilen Sayının Asal Olup Olmadığını Bulan Algoritma

Asal Sayı Nedir?

Asal sayı, 1’den büyük olan ve 1’e veya kendisine bölünen bir sayıdır. Başka bir deyişle, asal sayılar kendisinden veya 1’den başka sayılarla bölünemez. Örneğin 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 …. asal sayılardır.

C# Asal Sayı Bulma

Yukarıdaki tanımdan yol çıkarak C# programlama dilinde bir sayının asal olup olmadığını öğrenebiliriz. Bu yazıda birden fazla yöntem kullanarak girilen sayının asal olup olmadığını ekrana yazdıracağız.

C# ‘da asal sayı programını görelim. Bu C# programında, kullanıcıdan bir girdi alacağız ve sayının asal olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Örnek 1: for döngüsü ile sayının asal olup olmadığını yazdırma

Çıktı:

 

Örnek 2: Asal sayı yazdırma için while döngüsünü kullanma

 

C# Asal Sayı Bulma Metodu

Oluşturacağınız statik bir metodla parametre göndererek sayının asal olup olmadığını öğrenebilirsiniz.  AsalKontrol metodu ile gönderilen sayının asal olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

 

 

Yorum yap