Tasarım Kodlama

C # Harshad Sayısını Kontrol Etme

Programınız, kullanıcıdan bir pozitif tamsayı almalı ve bu tamsayı Harshad numarası olup olmadığını kontrol eder.

Harshad Numarası veya Niven Numarası Nedir?

Harshad numarası veya Niven sayısı, rakamlarının toplamına bölünebilen bir sayıdır. Diğer Bir ifade ile rakamları toplamı kendisine bölümen sayılar olarak düşünülebilir.

Örneğin,

1) 21 bir Harshad sayısıdır, çünkü rakamlarının toplamı tarafından bölünebilir.

21 -> basamakların toplamı -> 2 + 1 = 3 ve 21, 3 -> 21/3 = 7 ile bölünebilir.

2) 111 bir Harshad sayısıdır, çünkü rakamlarının toplamı tarafından bölünebilir.

111 -> basamakların toplamı -> 1 + 1 + 1 = 3 ve 111 3 ile bölünebilir -> 111/3 = 37

Harshad Sayısı veya C # Sayısının Sayıları Nasıl Kontrol Edilir

Adım 1: girisSayisi’nin giriş numarası olmasına ve toplamının rakamlarının toplamı olmasına izin verin.

Adım 2: Önce girisSayisi rakamının toplamını bulun ve toplamda saklayın.

Adım 3: girisSayisi toplamla bölünebilirse, girilenSayi bir Harshad numarasıdır.

 

C# Kodu:

 

Çıktı:

c# örnekleri
c# örnekleri

 

Yorum yap