Tasarım Kodlama

C# TextBox’a Girilen Sayıları Toplama

Aşağıdaki örneklerde ilk örnekte iki tane textbox nesnesine girilen değerlerin toplamını label nesnesinde gösteren uygulamanın ekran görüntüsünü ve kodlarını göreceksiniz. Ardından ikinci uygulamada ise ekrandaki tek textbox nesnesine girilen sayıları buttona basınca label üzerinde toplayan uygulamanın ekran görüntüsünü ve kodlarını göreceksiniz.

Bakınız: C# Form Zar Atma (Örnek)

Örnek 1: İki textbox nesnesine girilen sayıları toplayan C# uygulaması ve kodları:

C# İki Sayının toplamı
C# İki Sayının toplamı

Ekrandaki nesnelerin isimler şu şekilde belirlenmiştir. TextBoxlar nesneleri txtSayi1, txtSayi2, Label nesnesi lbSonuc, Button nesnesi btnHesapla olarak belirlenmiştir. Butona çift tıklayarak kodları aşağıdaki gibi yazıyoruz.

Örnek 2: Bu uygulamada ise tek textbox nesnesi ile sayılarıp label üzerine toplarak işlem yaptırıyoruz. Yine aynı şekilde yukarıdaki gibi değişken isimlendirmeleri yapıyoruz.

C# İki Sayının toplamı
C# İki Sayının toplamı

Uygulamada textboxa girilen sayı butona basında label ile toplanıp tekrar labela aktarılıyor. İşlem sonunda bir sonraki toplam için tekrar textbox üzerine odaklanıyoruz.

Yorum yap