Tasarım Kodlama

C#’da JSON Nasıl Oluşturulur?

JSON (JavaScript Object Notation), insanlar tarafından okunabilir veri değişimi için standart tasarımdır. Verilerin depolanması ve taşınması için hafif, insanlar tarafından okunabilir bir formattır. JSON bir ağaç yapısıyla çalıştığı için XML’e benziyor. Yerleşik özellikleri sayesinde anlaşılması ve kullanılması çok kolaydır.

JSON, esas olarak veriler bir sunucudan bir web sayfasına gönderildiğinde kullanılır.

C#’da JSON Oluşturma

  1. Visual Studio’dan yeni console projenizi oluşturun.
  2. File, New Project, Console Application tıklayın.
  3. Editör açıldıktan sonra “Project”e gidin.
  4. “NuGet Paketlerini Yönet” üzerine tıklayın.
  5. Gözat penceresinde Nuget Paket Yöneticisinde “Newtonsoft.JSON” araması yapın ve kurun.
  6. İlgili kitaplıkları kodun bir parçası olarak ekleyin. Kullanılan programlama dili C#:
  7. Bir sınıf oluşturun. Örneğin, Ogrenci adında bir sınıf oluşturun. Öğrencinin adı, soyadı, numarası ve aldığı dersler  bilgilerini tutacak şekilde oluşturalım.
  8. Ana metodda yeni bir Ogrenci sınıfı örneği tanımlayın. Bu örnekte, bunu öğrenci1 olarak adlandırdım. Bu sınıf özelliğinde saklamak için ilgili değerleri ekleyin:
  9. Nesneyi serileştirerek nesneyi JSON dizesine dönüştürün. Serileştirme bir dize döndürecektir. Son olarak, dizeyi çıkarın.

Tüm kodları tekrardan yazacak olursak

 

 

Yorum yap