Tasarım Kodlama

C# Girilen Sayıya Kadar Asal Sayıları Gösterme

Bu örnekte C# Windows Form ile 1′ den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan saylar içindeki asal sayıları görüntüleyeceğiz.

Asal sayı 1 ve kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayıdır.

Bizde bu tanıma göre hareket ederek sayıların asal sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Her bir sayı için 2’den başlayarak kontrol edeceğimiz sayıya kadar olan sayılara tam bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz.

Örnekte iç içe For döngüsü kullanımını göreceksiniz.

Dışardaki döngü 1′ den kullanıcının TextBox’ a girdiği sayıya kadar olan sayıları elde etmek için, diğer iç döngü ise 2′ den dışardaki döngüden gelen sayılara kadar bölünebilme durumunu kontrol edeceğimiz döngü olacaktır.

Form tasarımı:

Form tasarımı için forma birer adet textbox,button ve listBox ekleyin.

C# Kodları:

Yorum yap