Tasarım Kodlama

C# Windows Form Kullanıcının Girdiği İki Sayı Arası Asal Sayıları Listeleme

Bu örnekte C# Windows Form ile Kullanıcının girdiği sayılara arası asal sayıları bularak listbox kontrolü içinde listeleyeceğiz. Bu işlemden önce Asal sayının ne demek olduğunu hatırlayalım.

Asal Sayı : Sadece 1′ e ve kendisine kalansız olarak bölünebilen sayılardır. Yani 1 ve kendisi hariç başka bir tam böleni yoktur.

Bizde kodlarımızda bu mantık çerçevesinde hareket edeceğiz.

Örnekle ilgili kodlarımız ve yapılış videosu aşağıdadır.

C# Hesapla Butonu Kodları:

 

Yapılış Videosu:

Yorum yap