Tasarım Kodlama

Liste ile En Küçük, En Büyük, Ortalama ve Ortalama Altını Listeleme C#

Burada verilen bir liste içinde en küçük, en büyük, ortalama ve ortalama altını bulmak için aşağıdaki örnek kod bloğunu kullanabilirsiniz:

Bu kod, verilen liste değişkeninin içindeki sayıları kullanarak en küçük, en büyük, ortalama ve ortalama altını bulur. Örnekte verilen liste değişkeni içinde 1 ile 10 arasındaki sayılar bulunmaktadır.

Not: Bu örnekte, System.Linq kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphaneyi kullanmak için projenize aşağıdaki satırı eklemeniz gerekir:

Yorum yap