Tasarım Kodlama

Kullanıcının Girdiği Aralıktaki Asal Sayıları Yazdıran Python Programı

Aşağıdaki python programı kullanıcının girdiği bir aralıktaki asal sayıları ekrana yazdırmaktadır.

Programda kullanıcı alt ve üst sınır değerlerini girer ve iç içe for döngüleri ile asal sayı hesaplama algoritmasına uygun şekilde asal sayı değeri hesaplanır.

Örnek 2, Kullanıcının girdiği aralıktaki asal sayıları listeleyen pyton programı:

Çıktı: Örneğin kullanıcı alt (1) ve üst(100) girdiğinde 1-100 arasındaki asal sayıları hesaplayan python programı oluşturulmuş olur.

 

Yorum yap