Tasarım Kodlama

Python Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplayan Program

Aşağıdaki python kodu kullanıcının girdiği kısa ve uzun kenar değerlerine göre dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplar. Daha sonra Dikdörtgenin Alanı: ….. Çevresi:……. şeklinde bir çıktı üretir. Burada noktalar kullanıcının gireceği değerlere göre değişecektir.

Python Program Kodu:

Örnek Ekran Çıktısı:

Yorum yap