Tasarım Kodlama

Python Döngü Kullanarak Girilen 10 Sayıyı Toplama

Python For Döngüsü kullanarak kullanıcıdan 10 adet sayı girişi isteyen ve girilen bu sayıları toplayarak ekranda gösteren örnek:

Python Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap