Tasarım Kodlama

Python format Fonksiyonu Örnekleri

Aşağıdaki yazıda format fonksiyonu kullanımı ile ilgili bir kaç tane temel örnek bulacaksınız. Daha detaylı bilgi ve örnekler için format fonksiyonu kullanımı yazısını okuyunuz.

Bazen çıktımızı daha düzenli hale getirmek için biçimlendirmek isteriz. Bu işlem için str.format() yöntemi kullanılarak yapılabilir. Bu yöntem herhangi bir dize için rahatlıkla uygulanabilir.

Örnek:

Süslü parantezler kullanarak sırayla format içindeki değerli string içine yazdırabiliriz.

Ayrıca sıralama konusunda istenirse süslü paratezler içinde sıralama yapılarak hangi sırada yazılacağına karar verebiliriz.

Örnek:

Örnek: Yine anahtar bir kelime ile de değerleri string içinde yazdırabiliyoruz.

Örnek: String ifadelerimizi C dilinde sprintf fonksiyonundaki gibi biçimlendirme imkanımızda mevcuttur.

 

Örnek 1: Varsayılan, konumsal ve anahtar kelime bağımsız değişkenleri için temel biçimlendirme

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Örnek 2: Basit sayı biçimlendirme

Yukarıdaki kodun çıktısı şöyle olacaktır.

Örnek 3: int ve floats için dolgulu sayı biçimlendirme

Ekran çıktısı

 

Örnek 4: İşaretli sayılar için sayı biçimlendirme

Kodlar yürütüldüğünde aşağıdaki çıktıyı elde ederiz.

 

Örnek 6: Doldurma ve hizalamayla dize biçimlendirme

Çıktı

Örnek 7: format () ile dizeleri kesme

Çıktı

 

Örnek 8: format() kullanarak sınıf üyelerini formatlama

Çıktı:

Örnek 9: dictionary üyelerini format() kullanarak biçimlendirme

Çıktı:

 

1 yorum