Python

Python Kullanıcıdan Veri Alma

Python Dersleri
Python Dersleri

Sitede şimdiye kadar, programlarımızı tanımlı veriler üzerinden işleyerek yaptırdık.

Esnekliğe izin vermek için veriyi kullanıcıdan almak isteyebiliriz. Python’da buna izin vermek için input() işlevine sahibiz.

input() için sözdizimi:

Ekranda gösterilmek istenden bir dize varsa komut yerine yazılır. İsteğe bağlıdır.

 

Burada, girilen değerin bir sayı olmadığını, dize olduğunu bilmelisiniz. Bunu bir sayıya dönüştürmek için int() veya float() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın