Tasarım Kodlama

Python Liste Elemanlarını Toplayıp Ekrana Yazdırma Örneği

Elemanları sırasıyla 4, 12, 18, 33 olan sayılar ile sayilar isminde bir liste oluşturunuz.

Yukarıda oluşturduğunuz listenin elemanlarını for döngüsü kullanarak toplayınız ve ekrana yazdırınız.

Python Kodu(for ile toplama):

Python Kodu(sum ile toplama):

Çıktı:

 

Yorum yap