Tasarım Kodlama

Python Virgülden Sonra Kaç Basamak Vardır?

Başıkta olduğu gibi python dilinde ondalıklı sayılar ile işlem yapıyorsak basamak sayısı bizim için önem önemli olacaktır. Pythonda yerleşik float sayı türündeki basamak sayısı ile decimal kütüphanesi ile gelen daha büyük ondalık değerleri oluşturabiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Python Basamak Sayısı

Pythonda yerleşik (built-in) ondalıklı işlem yaptığımızda bize 15 basamağa kadar ondalık oluşturma imkanı sunar(16. basamak yoktur). Bu günlük hayatta 10 basamaklı işlemler yaparken fazlasıyla yeterli olmaktadır.

Çıktı:

Ancak bazı durumlarda genellikle bilimsel sonuçlarda 15 basamak yeterli olmayacaktır. Bunun için Decimal nesnesini kullanabiliriz. Decimal kütüphanesindeki bu nesne bize virgülden sonra 51 basamağa kadar uzatma imkanı verir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi daha hassas işlemlerde ondalık sayılarını arttırmak için Decimal nesnesini kullanabiliriz.

1 yorum