Tasarım Kodlama

Sayının NEGATIF, POZİTİF yada SIFIR olduğunu yazdıran python programı

Bir sayının negatiflik yada pozitiflik durumu o sayının 0 sayısına göre durumunu ifade eder. Eğer sayı sıfırdan küçükse negatif, sıfırdan büyükse pozitif olarak ifade edilir. Sıfıra göre konum aldığımız için sıfır sayısının negatiflik yada pozitiflik durumu yoktur.

Örnek : Sayının NEGATIF, POZİTİF yada SIFIR olduğunu yazdıran python programı

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte kullanıcıdan string formatında bir sayı girmesi istenir. Kullanıcının girdiği sayı int türüne çevrilerek if else bloklarında kontrol edilir. Kontrol edilen sayı sıfırdan küçükse negatif, sıfırdan büyükse pozitif olarak ekrana yazdırılır.

Yorum yap