Tasarım Kodlama

Scala’da String, Int ve List ve Array Dönüştürme

Bu yazıda String değerlerini Int’e dönüştürmeyi ve Listeleri Mapleri stringlere dönüştürmeyi göreceksiniz.

String Int Dönüştürme

Bir String “20” gibi bir sayı içerebilir . Ancak bunlar karakterdir. Bir Int elde etmek için bir ayrıştırmak gereklidir. Bu dizeyi sayıya dönüştürmeliyiz.
Dönüştürme ve ayrıştırma. Scala, Dizeleri, Int’leri, Listeleri ve Dizileri dönüştürmek için birçok yerleşik yöntem sunar.

Örnek:

Örnekte sayi değişkeni toString() metodu ile string türüne dönüştürülmüş ve sonuc değişkenine aktarılmıştır. Ardından .toInt() metodu ile string türündeki değer tekrar Int türüne döndürüşmüştür.

List ve toArray Dönüştürme

toArray: Scala’da verileri depolamak ve işlemek için genellikle Listeleri kullanırız. Ancak Diziler de mevcuttur; bunlarla çalışmak biraz daha zordur.
Burada: Listeyi bir Diziye dönüştürmek için toArray kullanıyoruz. Dizinin değerlerini bir foreach çağrısı ile yazdırıyoruz.

Örnek:

List’i String’e dönüştürme

StringBuilder. addString (Listedeki bir yöntem) ile tüm liste öğelerini bir StringBuilder‘a ekleyebiliriz. Sonuç varsayılan olarak ayırıcılara sahip değildir. Ancak addString’e ikinci argüman olarak bir ayırıcı dize belirtebiliriz. Bu, listedeki bir birleştirme yöntemi gibidir.

Range ve List

Scala’da birçok yinelenebilir koleksiyonu bir listeye dönüştürebilen bir toList işlevi buluyor. Bu, scala.collection.TraversableOnce‘ın bir parçasıdır.
Burada: Bir aralığı (to ve by yöntemleriyle belirtilen) toList işleviyle bir listeye dönüştürürüz.

Vector ve List Dönüşümü

Vector, List’den farklı performans özelliklerine sahiptir. Vector daha hızlı eklenebilir ve güncellenebilir. Bazen bir Vector’e sahipseniz, ve bunu liste dönüştürmek istiyorsanız. Aşağıdaki örnek size yardımcı olacaktır.

Yorum yap