Tasarım Kodlama

Visual Basic ListBox Kullanımı

Listbox nesneleri her form uygulamasında en çok kullanılan componentlerden biridir. Bu yazıda daVisual Basic Programında Listbox kullanımını hakkında bilgi edineceğiz.

Visual Basic Listbox Nedir?

Liste Kutusu, kullanıcıya öğe listesi görüntülemek için bir Windows denetimini temsil eder. Kullanıcı listeden bir öğe seçebilir. Programlayıcının özellikler penceresini kullanarak veya çalışma zamanında tasarım zamanında öğe eklemesine izin verir.

Araç Kutusu’ndan bir ListBox denetimi sürükleyip forma bırakarak bir liste kutusu oluşturalım.

visualbox listbox ekleme
visualbox listbox ekleme

Liste kutusu öğelerini özellikler penceresinden veya çalışma zamanında doldurabilirsiniz. Bir ListBox öğesine öğe eklemek için, ListBox denetimini seçin ve bu denetimin özellikleri için özellikler penceresine gidin. Öğeler özelliğinin yanındaki üç nokta (…) düğmesini tıklayın. Bu, değerleri bir satıra girebileceğiniz Dize Koleksiyonu Düzenleyici iletişim kutusunu açar.

Listbox Özellikleri ve Metotları

1)”ListBox1.Selectedindex” komutu listede seçili olan elemanın numarasını verir.
2)”ListBox1.Selecteditem” komutu listede seçili olan elemanı gösterir.
3)”ListBox1.Items.RemoveAt(…)” komutu index (sıra) numarası verilen elemanı siler.
Parantez içine sıra numarası yazılır.
4)”ListBox1.Items.Remove(…)” komutu ismi yazılan elemanı siler. Parantez içine isim
yazılır.
5) ”ListBox1.Items.Count” komutu listedeki eleman sayısını verir.
6) ”ListBox1.Items.IndexOf(…)” komutu listeden seçilen elemanın kaçıncı eleman olduğunu
gösterir.
ÖRNEK : Aşağıdaki programda bazı listbox özellikleri kullanılmıştır.

 

Örnek programın VB Kodu:

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ve Microsoft Visual Studio araç çubuğunda bulunan Başlat düğmesi kullanılarak çalıştırıldığında, aşağıdaki pencereyi gösterecektir –

Programın ekran görüntüsü:

 

Yorum yap