CSS

CSS Değişkenler

CSS Özel Özellikleri (Değişkenler)

var() işlevi, özel bir özelliğin değerini eklemek için kullanılabilir.

var() İşlevi
CSS’deki değişkenler, kapsamını tanımlayan bir CSS seçicisi içinde bildirilmelidir. Genel bir kapsam için ya :root veya body selector kullanabilirsiniz.

Değişken ismi iki tire (-) ile başlamalı ve büyük / küçük harf duyarlılığına dikkat edilmelidir!

var() işlevinin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

 

Aşağıdaki örnek ilk önce “–main-bg-color” adında bir genel özel özellik tanımlar, ardından özel özelliğin değerini stil sayfasına daha sonra eklemek için var() işlevini kullanır:

Aşağıdaki örnek, birkaç özel özellik değeri eklemek için var() işlevini kullanır:

JavaScript’te Değerleri Değiştirme

Özel özelliklerin değerlerini JavaScript’te kullanmak, tıpkı standart özellikler gibidir.

 

Kaynak:

https://www.w3schools.com/css/css3_variables.asp

Etiketler

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın