Tasarım Kodlama

CSS ile Checkbox Biçimlendirme

Bu örnekte HTML Formlarına eklenen checkbox kontrolünün CSS ile basit bir şekilde biçimlendirilmesini nasıl gerçekleştirebiliriz sorusuna cevap vereceğiz.

Örneğimize geçelim.

İlk olarak HTML sayfamızda bir form oluşturarak <input type=”checkbox … > öğelerini yerleştirelim.

Bu haliyle çalıştırdığımızda karşımıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır.

Şimdi checkbox larımızı biçimlendirecek CSS kodlarını ekleyelim.

Kodlarımızın tamamı şu şekilde oluşacaktır:

 

Yukarıdaki kodları kopyalayarak bir html sayfasına yapıştırıp çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir görüntü oluşacaktır.

Örneğin yapılış videosu için:

Yorum yap