Tasarım Kodlama

HTML b Etiketi Kullanımı

HTML’deki <b> etiketi, metnin önemini belirtmek için kullanılır. Metin, <b> etiketi gösterimi içinde kalın olarak yazılır. Bunu CSS kullanarak da yapabilirsiniz, içerik üzerinde benzer etkiye sahip benzer bir <strong> etiketi de vardır.

HTML <b> ve <strong> etiketi arasındaki fark

b etiketi açıkken, güçlü etiketi anlamsaldır. <strong> etiketi HTML belgesine ekstra anlamsal bir ifade katar.

Şimdi kalın biçim için strong etiketi kullanılması önerilir.

Sözdizimi:

b etiketi örneği:

Çıktı:

b etiketi örnek, strong etiketi örnek

Yorum yap