Tasarım Kodlama

HTML Yorum Satırı

HTML Etiketleri İçinde Yorum Satırı

Tanım:

Yorum etiketi, kaynak koda yorum eklemek için kullanılır. Yorumlar tarayıcılarda görüntülenmez.

Kodunuzu açıklamak için yorumları kullanabilirsiniz; bu, kaynak kodu daha sonraki bir tarihte düzenlemenize yardımcı olabilir. Bu özellikle çok fazla kodunuz varsa kullanışlıdır.

Genellikle HTML bloklarının ayırımlarını belirtmek için kullanıldığını da yazmak isterim.

Kullanımı:

<! –– bu kısım yorum kısmıdır. ––>

HTML yorumları, sayfa kaynak kodunu görüntüleyenlerde görünecek, sayfayı görüntüleyenlerde görüntülenmeyecektir.

Örnek:

<!– Bu bir yorum. Yorumlar tarayıcıda görüntülenmiyor –>

<p> Bu bir paragraf. </p>

HTML Yorum etiketinin yanı sıra CSS ve JS kodları da da yorum bırakma ihtiyacı HİSSEDİLEBİLİR. Aşağıdaki açıklamalarda CSS yorum ve JavaScript yorum bırakmayı da göstereceğim.

CSS İçinde Yorum Satırı

Tanımı:

Yorum, kodu açıklamak için kullanılır ve daha sonra bir sonraki tarihte kaynak kodu düzenlediğinizde yardımcı olabilir.

Kullanımı:

Yorumlar tarayıcılar tarafından görkemli değildir. Bir CSS yorumu /* ile başlar ve */ ile biter.

/* yorum satırı */

Örnek:

/* Bu tek bir hat yorumu */

p {

color: red;

}

JavaScript İçinde Yorum Satırı

Tanımı:

JavaScript yorumları, JavaScript kodunu açıklamak ve daha okunabilir hale getirmek için kullanılabilir. JavaScript yorumları, alternatif kod test ederken, yürütmeyi önlemek için de kullanılabilir.

Kullanımı:

Tek Satır Yorumları

Tek Satır Yorumlar yorumları başlatmak için // sembolleri kullanılır.

// ile satırın sonuna kadar herhangi bir metin JavaScript tarafından göz ardı edilecektir (yürütülmez).

Çok satır yorumları

Çok satır yorumları /* ile başlar ve */ ile biter.

Örnek:

// tek satır yorumu

/* çok satır yorumu

çok satır yorumu

çok satır yorumu

*/

Bu yazıda HTML, CSS ve JavaScript kodları içinde yorum bırakmayı gösterdik.

Yorum yap