HTML5 Canvas

HTML5 Canvas Dairesel Degrade Oluşturma

HTML5 Canvas ile radyal degrade oluşturmak için createRadialGradient() yöntemini kullanabiliriz. Radyal degradeler, iki hayali daire ile tanımlanır – bir de çember ve degradenin başlangıç çemberiyle başlayıp bitiş çemberine doğru hareket ettiği bitiş çemberidir.

x0 Degradenin başlangıç çemberinin x koordinatı
y0 Degradenin başlangıç çemberinin y koordinatı
r0 Başlangıç çemberinin yarıçapı
x1 Degradenin bitiş çemberinin x koordinatı
y1 Degradenin bitiş çemberinin y koordinatı
r1 Bitiş çemberinin yarıçapı

Çıktı:

Kod:

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın