Tasarım Kodlama

HTML5 Canvas Metin Uzunluğu

HTML5 Canvas metninin metin uzunluğunu elde etmek için, genişlik içeriğini içeren bir nesneyi döndüren canvas bağlamının measureText() yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntem bir metin dizesi gerektirir ve sağlanan metne ve içeriğe atanan geçerli metin yazı tipine bağlı olarak bir metrik nesnesi döndürür.

Çıktı:

Kod:

 

Yorum yap