Tasarım Kodlama

JavaScript Diziye Yeni Öğeler Ekleme

Bir JavaScript dizisine yeni öğeler eklemek için birkaç yöntem vardır. Onları tanımlayalım.

1. Bir Dizinin Sonuna Öğe Ekleme

Bir dizinin sonuna yeni öğeler ekleyen ve yeni uzunluğu döndüren push() işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek:

2. Bir Dizinin Başlangıcına Öğe Ekleme

Başka bir yöntem, dizinin başına bir öğe ekleyen ve yeni uzunluğu döndüren unshift () işlevini kullanmaktır.

Örnek:

3. İki veya Daha Fazla Diziyi Birleştirme

İki veya daha fazla diziyi birleştiren Concat() işlevini de kullanabilirsiniz.

Örnek:

4. Bir Dizinin Ortasına Öğe Ekleme

Son yöntem, bir dizinin ortasına eleman (elemanlar) ekleyen splice() fonksiyonunu kullanmaktır.

Örnek:

 

Yorum yap