JavaScript

JavaScript ile Bir Stringin Olup Olmadığını Öğrenme

JavaScript’te, bir dizginin bir alt dizgi içerip içermediğini kontrol etmek sık görülen bir görevdir ve birçok yolla gerçekleştirilebilir. Bu yazıda, verilen bir dizginin alt dizgi içerip içermediğini belirlemek için farklı yöntemleri inceleyeceğiz.

Yöntem 1: includes() methodu kullanarak Bir dizginin bir alt dizgi içerip içermediğini kontrol etmenin en basit ve açık yolu, includes() methodunu kullanmaktır. Bu method, dizginin belirtilen alt dizgiyi içerip içermediğini gösterir bir boolean değer döndürür.

Burada bir örnek var:

Yöntem 2: indexOf() methodu kullanarak Bir dizginin bir alt dizgi içerip içermediğini kontrol etmenin başka bir yolu, indexOf() methodunu kullanmaktır. Bu method, belirtilen alt dizginin ilk görülmesinin indeksini veya alt dizgi bulunamazsa -1 değerini döndürür.

Burada bir örnek var:

Yöntem 3: search() methodu kullanarak search() methodu, indexOf() methoduna benzerdir, ancak ayrıca düzenli ifadeleri de destekler. Alt dizgi bulunursa, method alt dizginin ilk görülmesinin indeksini veya alt dizgi bulunamazsa -1 değerini döndürür.

Burada bir örnek var:

Yöntem 4: match() methodu kullanarak match() methodu, düzenli ifade ve bir dizgi arasında bir eşleşme aramak için kullanılır. Eşleşme bulunursa, method tüm eşleşmeleri içeren bir dizi döndürür ve bulunamazsa null değerini döndürür.

Bir örnek:

Bu dört yöntem, verilen bir dizginin bir alt dizgi içerip içermediğini belirlemek için kullanılabilecek yolları gösterir. Her durumda, kullanılacak yöntem, verilen duruma ve gereksinimlere göre değişebilir. Örneğin, düzenli ifadeleri kullanmak isteyebilirsiniz veya performansın önceliği olabilir.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın