Tasarım Kodlama

Javascript setInterval() Kullanımı

Bu yazıda, örnekler yardımıyla JavaScript setInterval() metodunu öğreneceksiniz.

JavaScript’te, belirli zaman aralıklarında bir kod bloğu yürütülebilir. Bu zaman aralıklarına zamanlama olayları denir.

Belirli aralıklarla kod yürütmek için iki yöntem vardır. Bunlar:

  • setInterval()
  • setTimeout()

Bu yazıda setInterval() metodunu öğreneceksiniz.

JavaScript setInterval()

setInterval() yöntemi, verilen her zamanlama olayında bir kod bloğunu tekrarlar.

JavaScript setInterval’in yaygın olarak kullanılan sözdizimi şöyledir:

Parametreleri:

  • fonksiyon – bir kod bloğu içeren bir işlev
  • milisaniye – işlevin yürütülmesi arasındaki zaman aralığı

setInterval() yöntemi, pozitif bir tam sayı olan bir intervalID döndürür.

Örnek 1: Her 1 Saniyede Bir Metin Görüntüleme

Örnek çıktı:

Yukarıdaki programda setInterval() yöntemi, her 1000 milisaniyede (1 saniye) selamla() işlevini çağırır.

Bu nedenle program her 1 saniyede bir Merhaba dünya metnini görüntüler.

Örnek 2: Her 5 Saniyede Bir Zamanı Gösterme

JavaScript clearInterval()

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi, program belirtilen her zaman aralığında bir kod bloğu yürütür. Bu işlev çağrısını durdurmak istiyorsanız, clearInterval() yöntemini kullanabilirsiniz.

clearInterval() yönteminin sözdizimi şöyledir:

Burada intervalID, setInterval() yönteminin dönüş değeridir.

Örnek 3: clearInterval() Yöntemini kullanın

setInterval() yöntemine ek bağımsız değişkenler de iletebilirsiniz. Sözdizimi:

setInterval() yöntemine ek parametreler ilettiğinizde, bu parametreler (parametre1, parametre2, vb.) belirtilen işleve iletilecektir.

Örneğin,

Yorum yap