Tasarım Kodlama

JavaScript Switch Case Kullanımı

JavaScript’te, if ifadesi yerine bir switch ifadesi kullanmayı düşünebileceğiniz zamanlar var.

JavaScriptte switch ifadeleri if else ifadeleri yerine daha temiz kod yazma deneyimi sunmaktadır.

switch ifadesinden önce if else örneğine bakalım.

Yukarıdaki if else bloğunu switch case olarak değiştirecek olursak şöyle yazabiliriz.

Switch ifadesi nedir?

Programlamada, switch ifadesi, bir ifadenin değerini birden fazla case e karşı test eden bir kontrol akışı ifadesidir.

Bu, bir switch ifadesi için temel sözdizimidir:

Bilgisayar swicth ifadesinden geçecek ve case ve ifade arasında mutlak eşitlik === olup olmadığını kontrol edecektir. Durumlardan biri ifadeyle eşleşirse, o durum maddesi içindeki kod yürütecektir.

caseler hiçbiri ifadeyle eşleşmezse, varsayılan madde yürütülür.

Çoklu caseler switch ifadesiyle eşleşiyorsa, ifadeyle eşleşen ilk durum kullanılacaktır.

İlk eşleşmede kodlar yürütülüp Break ifadeleri switchten çıkaracaktır. Break ifadeleri mevcut değilse, bir eşleşme bulunsa bile bilgisayar Switch deyimi boyunca devam edecektir.

Switch’te iade ifadeleri varsa, bir kırılma ifadesine ihtiyacınız yoktur.

Örnek :JavaScript ile Switch-Case yapısı kullanarak girilen gün numarasına göre haftanın günlerini ekranda yazdıralım.

Örnek: 1 – Pazartesi , 2- Salı, …

JavaScript Kodları:

Ekran Çıktısı:

Cuma

Yorum yap