Laravel

Laravel ile Model, Controller ve View Kullanım Örneği

Bu yazda Laravel’de Controller ile Model üzerindeki veriyi okuyup View’e nasıl aktarılacağını öğreneceksiniz.

Laravel kullanarak bir controller oluşturduktan sonra, controller içinde bir model sınıfını kullanarak veritabanından veri okuyabilirsiniz. Daha sonra, okuduğunuz veriyi bir view dosyasına göndermek için view() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Veritabanı bağlantısı yapıp model, controller ve view oluşturma aşağmalarına geçelim.

Veritabanı Oluşturma

Veritabanı bağlantısı için laravel dizinideki .env dosyasını açıp veritabanı bağlantısındakine uygun olarak değiştiriyoruz.

PHP Artisan Kullanımı

Örnekte kullanılacak model yukarıdaki Ogrenci tablosu olacaktır. Bu işlemleri yapmak için bir tane OgrenciController ve Ogrenci nesnesi oluşturuyoruz.

Yukarıdaki kodu terminalde kullanarak uygun model ve controller oluşturuldu. İlgili dosyaları aşağıdaki gibi güncelliyoruz.

Model Oluşturma

app/Ogrenci.php içindeki modeli aşağıdaki gibi güncelliyoruz.

Yukarıdaki tabloyu varsayılan tablodan farklı olarak oluşturduğumuz için tablo adını, birincil anahtar durumunu ve otomatik artan olup olmadığını kendi tablo ayalarına göre güncelliyoruz.

Route Bağlantısı Oluşturma

İlk olarak web.php içinde OgrenciController‘da bulunan göster meteodunu çalıştırmak için gerekli yolu yazıyoruz.

app/routes/web.php dosyasını açıp aşağıdaki gibi güncelliyoruz.

Artık url adresini aşağıdaki gibi kullanarak ilgili kontrolün çalışmasını sağlayabiliriz.

İlgili goster metodunu aşağıdaki gibi veritabanından verileri okuyup view göndereceğimiz Controller’ı aşağıdaki gibi yazıyoruz.

Controller Oluşturma

app/Http/Controller/OgrenciController.php dosyasını açıp aşağıdaki gibi güncelliyoruz.

Bu kod, “Controller” sınıfını genişleterek “OgrenciController” adlı bir PHP sınıfıdır. İçinde tek bir parametre olan “sinif” adlı bir public fonksiyon bulunur. Fonksiyon içinde, “Ogrenci” sınıfındaki $sinif parametresine uygulan olarak seçilen tüm kayıtları “get” metodu ile alır ve sonra “liste” adlı bir görünümü döndürür. Döndürülen görünüm, “ogrenciler” anahtarı ile alınan kayıtları içeren veri dizisi ile birlikte geçirilir.

View Oluşturma

liste adlı view oluşturmak için resurces/views/liste.blade.php yolunu takip ediyoruz.

liste.blade.php dosyasını aşağıdaki gibi oluşturuyoruz.

Bu Laravel kodu, “ogrenciler” adlı bir veri dizisi içindeki tüm kayıtları bir HTML tablosu olarak görüntüler.

“@foreach” direktifi ile “ogrenciler” veri dizisi içindeki her bir kaydın değerini “ogrenci” adlı bir değişkene atar.

Tablo içinde, “ogrenci” adlı değişkenin “ograd”, “ogrsoyad”, “sinif”, ve “cinsiyet” özellikleri, HTML tablosu içindeki sütunlar olarak görüntülenir.

“@endforeach” direktifi ile “foreach” döngüsü sona erer ve HTML tablosu oluşturulmuş olur.

Sonuç

Özetle bu yazıda laravel ile model ve kontroller oluşturup bu yapıları kullanarak hazır olan veritabanı tablosuna nasıl bağlayacağınızı ve sorgulayacağınızı öğrendiniz. Ayrıca sorgulanan verileri blade ile nasıl ekranda göstereceğinizi de açıkladık.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın