Tasarım Kodlama

Flowchart Örnekleri

Flowchart Akış çizelgesi nedir?

Akış çizelgesi bir algoritmanın grafiksel gösterimidir. Programcılar genellikle bir sorunu çözmek için bir program planlama aracı olarak kullanırlar. Bilgi akışını ve işlemeyi belirtmek için aralarına bağlı sembolleri kullanır.
Bir algoritma için bir akış şeması çizme işlemine “akış şeması” denir.

Akış Diyagramı Şekilleri

Akış şemasındaki farklı durumlar için farklı semboller kullanılır, Örneğin: Giriş / Çıkış ve karar verme farklı sembollere sahiptir. Aşağıdaki tabloda akış çizelgesi hazırlanmasında kullanılan çoğu semboller açıklanmaktadır.  Akış şeması sembolleri olarak da bilinen liste şu şekildedir.

SembolAmaçTanım
Akış YönüAkışın yönünü göstermek için kullanılır.
Akışı Başlat/DurdurAkış şemasının başlaması ve durması için kullanılır.
Giriş / ÇıkışBilgi giriş çıkışı için kullanılır. (Kullanıcıdan bilgi alma ve ekrana bilgi verme)
İşlemVeri üzerinde aritmetik ve mantıksal işlemler yapmak için kullanılır.
Kararİşlem sonucunda iki yöne dallanma imkanı sunar. İşlem doğru ise bir yöne, yanlış ise diğer yöne dallanma sağlanır.(Mantıksal kararları yapmak için kullanılır.)
Sayfa bağlantı konnektörü (Düğüm)Farklı akış şemasını yada kollarını bağlamak için kullanılır.
Döngü (Tekrar)Düzenli tekrar eden durumları uygulamak için kullanılır.
Alt programBir işlem sürecinde yapılan bir grup işlemi göstermek için kullanılır. Alt program yada alt fonksiyon olarak ifade edilir.
ÇıktıAkışı yazdırmak için kullanılır. (Genellikle yazıcı ile…)

Flowchart Örnekleri & Flowchart Şekilleri

Akış şemasındaki farklı durumlar için farklı semboller kullanılır, Örneğin: Giriş / Çıkış ve karar verme farklı sembollere sahiptir. Aşağıdaki tabloda akış çizelgesi hazırlanmasında kullanılan çoğu semboller açıklanmaktadır.  Akış şeması sembolleri olarak da bilinen liste şu şekildedir.

SembolAmaçTanım
Akış YönüAkışın yönünü göstermek için kullanılır.
Akışı Başlat/DurdurAkış şemasının başlaması ve durması için kullanılır.
Giriş / ÇıkışBilgi giriş çıkışı için kullanılır. (Kullanıcıdan bilgi alma ve ekrana bilgi verme)
İşlemVeri üzerinde aritmetik ve mantıksal işlemler yapmak için kullanılır.
Kararİşlem sonucunda iki yöne dallanma imkanı sunar. İşlem doğru ise bir yöne, yanlış ise diğer yöne dallanma sağlanır.(Mantıksal kararları yapmak için kullanılır.)
Sayfa bağlantı konnektörü (Düğüm)Farklı akış şemasını yada kollarını bağlamak için kullanılır.
Döngü (Tekrar)Düzenli tekrar eden durumları uygulamak için kullanılır.
Alt programBir işlem sürecinde yapılan bir grup işlemi göstermek için kullanılır. Alt program yada alt fonksiyon olarak ifade edilir.
ÇıktıAkışı yazdırmak için kullanılır. (Genellikle yazıcı ile…)

Bilgisayar Programlama ve  Algoritma Akış Şemaları

Veri akışının görsel bir temsili olarak, akış diyagramları bir program veya algoritma yazarken ve başkalarına açıklarken ya da onlarla işbirliği yapmakta kullanışlıdır. Otomatik işlemi kodlamaya başlamadan önce bir programın arkasındaki mantığı hecelemek için bir akış şeması kullanabilirsiniz. Büyük resim düşüncesini organize etmeye ve kodlama zamanı geldiğinde bir rehber sunmaya yardımcı olabilir. Daha spesifik olarak, akış şemaları şunları yapabilir:

 

Akış Diyagramı Çizme

Akış diyagramı çizme işlemi için öncelikle problemin net olarak ortaya konulması gerekir. Program hakkında işlem basamakları detaylı olarak değerlendirilip soru işareti kalmayacak şekilde bir algoritma üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.

Algoritma eksiksiz bir şekilde çıkarıldıktan sonra algoritma adımlarına uygun olarak akış şeması yukarıdaki programlar yada bir kağıt üzerine akış şeması sembolleri kullanılarak çıkarılır. Aşağıda bir kaç tane algoritma ve bu algoritmalar ile hazırlanmış akış şeması örnekleri mevcuttur.

Flowchart Örnekleri / Akış Diyagramı Örnekleri

Örnek 1- Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız”.

Örnek 2- 1’den 100’e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Akış Diyagramı

akis6

Örnek 3- Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın.

Örnek 4- Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 5- Klavyeden girilen sayı kadar (N) sayının faktoryelini alan programın akış şeması.

akis7

Örnek 6- Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Cantigrad’a çeviren programın akış şemasını çizin.

Örnek 7- ax²+bx+c=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çizin.

akis9

Örnek 8: Klavyeden girilen a ve b sayıları arasındaki sayıları listeleyen Akış Şeması Örneği:

1_n_sayi_yazdir

Örnek 9: Klavyeden 2 sayı girilecek daha sonra işlem numarası girilecek girilen işlem numarasına gööre işlem yapılacak sonuç ekranda görüntelenecek algoritma akış diyagramı

1:Topla
2:Çıkar
3:Çarp
4:Böl

Örnek 10: Klavyeden girilen 3 basamaklı sayının 1. 2. ve 3. basamağını (Basamak Değerlerini) yazdıran programın algoritması.

Akış Şeması:

basamak_ayirma


Örnek 11: Ekrana 10 defa Adını yazdıran Akış Şeması

ekrana_adini_yaz

Yorum yap