Algoritma

Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritmayı yapınız

Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma