Tasarım Kodlama

Android ImageView ve ImageButton Kullanımı

ImageView ve ImageButton, Android uygulamasında bir görüntüyü görünüme yerleştirmek için kullanılır. ImageButton, android uygulamanızda bir görüntüyü buton olarak kullanmak için kullanılır.

Android ImageView Kullanımı

ImageView, kullanıcı arayüzünde herhangi bir resmi göstermek için kullanılır.

Aşağıda en yaygın olarak kullanılan ana özelliklerden bazıları verilmiştir:

Attribute(Nitelik)Tanım
android:maxHeightBu görünüm için maksimum yükseklik belirtmek için kullanılır.
android:maxWidthBu görünüm için maksimum genişlik belirtmek için kullanılır.
android:srcBu ImageView için bir çizilebilir içerik olarak ayarlar.
android:scaleTypeGörüntünün, ImageView boyutuna uyacak şekilde nasıl yeniden boyutlandırılacağını veya taşınacağını kontrol eder.
android:tintImageView‘da görüntünün rengini renklendirir.

Bu nedenle uygulamada göstermek istediğimiz herhangi bir resim çizilebilir klasörün altına yerleştirilmelidir. Bu klasör,  app → res → drawable altında bulunabilir. Bir resim eklemek için, resmi kopyalayın ve ardından drawable → Paste‘a sağ tıklayın.

Android ImageView Örnek

Uygulama ekranımıza bir ImageView eklemek için XML dosyasına eklememiz gereken kod aşağıdadır.

XML

Çıktı:

ImageView ile yaygın olarak kullanılan birkaç özellik daha

Aşağıda yaygın olarak kullanılan özelliklerden bazıları verilmiştir:

android:background: Bu özellik, ImageView‘inize bir arka plan rengi verir. Resminiz ImageView‘i tamamen dolduramadığında, resmin kapsamadığı alanı doldurmak için arka plan rengi kullanılır.

android:padding: Resim için ImageView içinde dolgu veya fazladan boşluk sağlamak için kullanılır.

ImageView’daki tüm scaleType

Burada, uygulamanızda ImageView için kullanılabilecek scaleType özniteliği için olası tüm değerleri belirledik:

  • CENTER: Görüntüyü merkeze yerleştirir ancak ölçeklendirmez.
  • CENTER_CROP: Görüntüyü eşit olarak ölçekler.
  • CENTER_INSIDE: Bu, görüntüyü kabın içine yerleştirecek ve görüntünün kenarları kabın kenarlarıyla örtüşmeyecek, görüntü bunun içinde olacaktır.
  • FIT_CENTER: Resmi merkezden ölçeklendirin.
  • FIT_END: ​​Resmi kapsayıcının sonundan, yani sağ taraftan ölçeklendirin.
  • FIT_START: Resmi, kapsayıcının başlangıcından, yani sol taraftan ölçeklendirin.
  • FIT_XY: Bu, tüm kapsayıcıyı görüntü ile dolduracaktır. Bu genellikle görüntüyü orantısız oranlarda gererek/sıkarak bozar.
  • MATRIX: Çizim yaparken görüntü matrisini kullanarak görüntüyü ölçeklemek için kullanılır.

Android ImageButton Kullanımı

ImageButton, ImageView ile aynı özelliğe sahiptir. Sadece bir özellik ekstradır, o da ImageButton aracılığıyla ayarlanan resimler tıklanabilir ve tıklandığında bunlara eylemler eklenebilir.

Düzen XML dosyasında bir ImageButton‘u şu şekilde tanımlarsınız:

Tıpkı bir buton gibi, setOnClickListener() bunun üzerinde click olayı için bir olay dinleyicisi ayarlamak için kullanılabilir.

ImageButton kontrolü Button kontrolünün davranışlarını taklit eder. Button kontrolü ile ilgili detay ve örneklere buradan olaşabilirsiniz.

Daha fazla Android içeriği için Android Dersleri yazısını inceleyebilirsiniz.

1 yorum