Tasarım Kodlama

Android Button Kullanımı (Java ve Kotlin)

Button, adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcının bir işlemi gerçekleştirmek için basabileceği veya tıklatabileceği bir bileşendir. Button‘a özgü birkaç özelliğe sahip bir TextView ile aynı özelliklere sahiptir.

Aşağıda, XML düzenini kullanarak android uygulamanızda bir buton görünümünü nasıl tanımlayacağınızı belirttik:

Çıktı:

Android Button Kullanımı

Button görünümünün ana kullanımı, bir düğmeye her tıkladığımızda, o belirli düğme isteğini işleyecek ve gerekli eylemi gerçekleştirecek bir yöntem belirleyebilmemizdir. Bu, Activity sınıfı içinde aşağıdaki gibi yapılabilir:

Not: Activity sınıfı hakkında şu an için bilginiz yoksa endişelenmeyin. Çok yakında açıklayacağız.

.java

Burada, btn_mesaj id’sine sahip düğmeye her bastığımızda, içindeki kodu yürüten metodu yukarıda görmektesiniz.

View.OnClickListerner ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Butona Olay eklemek için android:onClick’i kullanma

Ayrıca, aşağıda belirtildiği gibi, android:onClick niteliğini kullanarak butona click olayını doğrudan XML’inde bir yöntem olarak atayabiliriz.

Java:

Kotlin:

Benzer şekilde, android:onClick niteliği, TextView, EditText, RadioButton, CheckBox vb. gibi mevcut tüm View alt sınıflarıyla kullanılabilir.

Button’lar için yaygın olarak kullanılan özellikler

  • Button Viewleri şekillendirmek için yaygın olarak kullanılan bazı öznitelikler aşağıda verilmiştir.
  • android:gravity: Bu, uygulama ekranındaki herhangi bir Görünümün konumunu ayarlamak için kullanılabilir. Kullanılabilir değerler rightleftcentercenter_verticall vb.’dir. Ayrıca, | sembol ile değerleri birleştirebilirsiniz..
    android:textSize: Butonun içindeki metin boyutunu ayarlamak için.
  • android:background: Butonunarka plan rengini ayarlamak için.
  • android:TextColor:Butonun içindeki yazının rengini ayarlamak için.
  • Butonuna, metnin yanına sırasıyla android:drawableRight, android:drawableLeft, android:drawableTop ve android:drawableBottom kullanılarak resim eklenebilir.

Android Button Örnekleri

Aşağıdaki örneklerde eklediğiniz butonlar ile ilgili bir dizi işlem yapılmıştır. Bazı örneklerde TextView ve EditView de kullanılmıştır.

Örnek 1: İlk örneğimiz ekrana basit bir tane buton nesnesi ekleyip Toast mesajı verdirmek olacak. Aşağıdaki XML ve JAVA/Kotlin kodlarını inceleyin.

XML

JAVA(seçenek 1)

Kotlin(Seçenek 1)

Örnek 2: İlk örneğimiz ekrana basit bir tane buton nesnesi ekleyip toast mesajı verdirmek olacak(Yukarıdaki örneği View.OnClickListener kullanarak yapacağız).

XML

Java

Kotlin

Örnek 3: Buton click olayı ile ekrandaki EditText içindeki veriyi mesaj verdirmek.

XML

Java

Kotlin:

Çıktı:

Örnek 4: Android Button’a tıklayarak EditText içindeki mesajı TextView içinde yazdıran örnek uygulama

XML

JAVA

Kotlin:

Çıktı:

Örnek 5: Butona tıkladıkta TextView içindeki sayıyı bir arttırma

XML

Java

Kotlin:

Çıktı:

Daha fazla Android içeriği için Android Dersleri yazısını inceleyebilirsiniz.

3 yorum