Tasarım Kodlama

Android RadioButton ve CheckBox Kullanımı

Android uygulamanızda kullanıcı girişlerini kabul etmek için bir form oluşturduğunuzda ve kullanıcının seçebileceği birkaç seçeneği listelemeniz gerektiğinde, onay kutuları ve radyo kutuları kullanışlı olur.

radyo kutusu(radiobutton) ve onay kutusu(checkbox) arasındaki işlevsel fark, kullanıcı tarafından birden fazla seçenek arasından yalnızca biri seçilebildiğinde radyo kutusunu kullanmamız ve çoklu seçime izin veriliyorsa, onay kutusunun kullanılması gerektiğidir.

Android’de CheckBox View Kullanımı

Kullanıcıya birden fazla seçenek göstermeniz gerektiğinde onay kutusu(checkbox) kullanılır ve kullanıcının üzerlerine dokunarak istedikleri kadar seçenek seçmesine izin verilir. Varsayılan kontrol durumunu true veya false olarak ayarlayabilirsiniz ve diğer özellikler TextView ile aynıdır.

CheckBox kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte 3 tane onay kutusu nesnesi mevcut ve bunlardan iki tanesi varsayılan olarak seçili gelmektedir.

android:checked=”true”
Bu öznitelik onaylı olmasını sağlar, yani onay işaretini varsayılan olarak onay kutusuna yerleştirir.

Bu, uygulama ekranında bir CheckBox görünümünü nasıl görüntüleyebileceğimizi kapsar.

Çıktı:

Android'de CheckBox View Kullanımı

Android’de RadioButton View Kullanımı

RadioButton, birden çok seçenek listesinden yalnızca bir seçeneğin seçilmesine izin vermeniz gerektiğinde kullanılır. Listelenen tüm radyo düğmelerinden seçilen bir değeri alabilmemiz için ana görünümü – RadioGroup altında kullanılır.

Ayrıca, yalnızca birinin seçilebileceği seçeneklerin bir listesini göstermek için bir Spinner View kullanabiliriz. Ancak bir Spinner’da, tüm seçenekler kullanıcıya aynı anda gösterilmez, bu daha çok bir açılır menü gibidir.

Ayrıca RadioGroup, LinearLayout‘un bir alt sınıfıdır ve varsayılan olarak dikey yönlendirmeye sahip olduğundan radyo düğmesini dikey olarak düzenler. Ancak, XML dosyasındaki RadioGroup‘unuza android:orientation="horizontal" niteliğini ekleyerek bunu değiştirebilirsiniz.

Ekran çıktısı:

Android'de RadioButton View Kullanımı

Android’de RadioButton Olay Kullanımı

Android’de olay kullanımı ile ilgili daha detaylı yazımız olacak ancak uygulamayı test etmek için aşağıdaki gibi radio butona tıklandığında toast mesaj olarak seçili olan değeri ekranda gösteren uygulamayı yapabilirsiniz.

XML:

Java:

Kotlin:

Çıktı:

Daha fazla Android içeriği için Android Dersleri yazısını inceleyebilirsiniz.

Yorum yap